Preview Mode Links will not work in preview mode

Ensam tvåsam flersam

Mar 7, 2020

Karin ska få barn och är gravid utan att ha en partner med i sitt och barnets liv. I det här avsnittet pratar vi om att tacka nej till tvåsamhet trots att barnlängtan är väldigt stor, att vara en monetär satellit som klarar sig själv alldeles utmärkt, om den moderna synen på relationer och allt vad det...


Feb 8, 2020

I det här avsnittet träffar jag Hannah, vars bästa vän är hennes exman. Hur skiljer man sig på ett bra sätt? Är det en utopi att separera med barn och behålla familjemiddagarna och de gemensamma jularna? Vi pratar också om att vara frivilligt ensam och att inte ha något behov av en relation. Hur ser...


Jan 20, 2020

Vi har byggt ett samhälle som kretsar kring individen och relationer baserade på kärlek är historiskt sett en relativt ny grej. Ändå fortsätter vi leva enligt normen om tvåsamhet – varför? Är det rimligt att tro att det ska fungera? I det här avsnittet träffar jag Calle som aktivt valt att inte leva i en...